Kontakt:

  • 10-687 Jaroty, ul. STAWIGUDZKA 7 /117
  • tel: +48 604 535 969
  • E-mail: biuro@grupawarmia.pl

Grupa Warmia Sp. z o.o.:

  • KRS: 0000440651, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
  • NIP: 7393857272
  • REGON: 281446904
  • Kapitał zakładowy: 10 000zł
  • Bank: Meritum Bank
  • PLN: 64 1300 0000 2076 9335 9465 0001